Langdurig verzuim bij burn-out, is niet nodig

Burn-out is, volgens de WHO, een beroepsziekte. Daarmee is de werkgever verantwoordelijk om de werknemer alle hulp te faciliteren die hij/ zij nodig heeft om te herstellen. Als werkgever bent u ook verantwoordelijk voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. Al bent u als werkgever zeker niet altijd ‘schuldig’ aan het ontstaan van een burn-out, de kosten voor een werknemer met burn-out kunnen flink oplopen en voor kleinere organisaties soms zelfs tot een faillissement leiden.

Bij ReSset zijn wij van mening, dat langdurig verzuim bij burn-out helemaal niet nodig is. De juiste begeleiding, rust en behandeling kunnen de kosten voor een werknemer met burn-out tot 70% terugdringen. Na het afronden van een volledige interventie programma is uw medewerker vrijwel direct in staat om te starten met de re-integratie op de werkvloer.  Benieuwd hoe wij dit doen?

Wat kost een burn-out voor de werkgever?

Een zieke werknemer kost u als werkgever 3 keer het dagloon per ziektedag. De zieke medewerker moet betaald worden, hulp krijgen en vervangen worden. Jaarlijks kost dit binnen Nederland 1,8 miljard euro aan verzuimkosten. De kosten voor een medewerker met burn-out bedragen ongeveer 250 euro per dag en lopen gemiddeld op tot € 60.000 exclusief vervanging. De gemiddelde verzuimduur bedraagt 8 maanden. een gedeelte hiervan wordt veroorzaakt door de lange wachttijden voor professionele hulp.

Volgens het RIVM, gaf ruim 35,3 % van de werknemers in 2018 aan dat werkstress de belangrijkste oorzaak is van het werkgerelateerde verzuim. Werkstress leidt misschien niet altijd tot burn-out of overspannenheid, maar dit percentage geeft wel aan dat u werkstress beter serieus kunt nemen… zowel de behandeling als de preventie hiervan. 

 

 

Wat kan ReSset voor u betekenen?

ReSset biedt uw medewerkers een behandelprogramma aan dat het herstel en de terugkeer op de werkvloer zal bespoedigen. Na het behandeltraject in Spanje zijn de meeste werknemers in staat om te starten met re-integreren op de werkvloer. Hoe snel uw medewerker weer volledig werkzaam kan zijn is afhankelijk van de ernst van de burn-out bij aanvang, de omstandigheden in de privé- en werksfeer, het volgen van het nazorgadvies en indien van toepassing de mogelijkheden tot aanpassen van de werkomstandigheden. 

De totale verzuimduur kan met onze behandeling tot 70% gereduceerd worden. Wij weten als geen ander, dat in een arbeidssituatie zowel werkgever als werknemer van belang zijn en beide partijen hebben er baat bij dat de werknemer zo snel mogelijk weer terug aan het werk kan. Vanaf dat moment kan er ook structureel gewerkt worden aan stress preventie en (weder)opbouw van de arbeidsrelatie waar ReSset in het nazorgadvies aandacht aan besteedt.

1 %
van alle werknemers meldt jaarlijks burn-out klachten
1
dagen verzuim is het gemiddelde wat iemand met burn-out klachten afwezig is
30 %
tot 70% reductie van het aantal verzuimdagen door ons gecombineerde interventieprogramma

Als u kiest voor ReSset, kiest u voor...

en bovenal kiest u voor duurzaam resultaat!