Burn-out, een serieuze zaak

Burn out komt steeds vaker voor… en wordt steeds vaker geaccepteerd en erkend als reden voor langdurig ziekteverzuim binnen organisaties. Deze inmiddels officieel erkende beroepsziekte,  roept veel discussies en vragen op als je het hebt over de terminologie, de diagnose, cijfers hieromtrent én de behandeling ervan. Maar het feit blijft, dat de huidige maatschappij een steeds hogere prestatiedrang en sociale- / werkdruk creëert, die niet van de ene op de andere dag verandert. Dit betekent dat ook u, op een gegeven moment met burn-out wordt geconfronteerd.

Maar burn-out kan voorkomen en behandeld worden en wij kunnen u daarbij helpen. Het is belangrijk dat iedereen in uw organisatie begrijpt wat burn-out inhoudt, hoe het voorkomen kan worden en hoe je ermee omgaat. En dat werknemers die uitvallen of dreigen uit te vallen door werkstress, adequaat geholpen worden.

Bij ReSset zijn wij van mening, dat langdurig verzuim bij burn-out helemaal niet nodig is. Wij hebben geleerd dat een praktische benadering en centrale coördinatie bij de inzet van diverse expertises, zeer effectief werkt. Ons streven is om burn-out te voorkomen waar mogelijk. En wij starten bij de arbeidsmarkt, dáár waar burn-out officieel wordt erkend en alle betrokken partijen eenzelfde resultaat nastreven: een spoedig herstel en preventie van burn-out.  

Waarom? Het team van ReSset deelt dezelfde passie; mensen helpen bij het aanpassen van hun leefstijl en het terugvinden van de balans in het leven.  En we zijn er goed in!

 

Mijn werkwijze is voornamelijk praktisch van aard. Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij de cliënt en door de samenwerking met andere therapeuten die eenzelfde benadering hebben, kun je effectief meer bereiken. Mijn motto is : "Doen wat werkt"... en het programma van ReSset werkt!